skip to Main Content

Ponedjeljak, 15. lipnja 2020.

Dragi moji!

Mili moji!

Svanula je nova zora!

Ljudi se raduju

Ljudi se vesele!

Djeca su sretna

I sunce se smije

Lijepi naši

Mili naši

Izabrali smo Ljubav!

Mi smo izabrali Ljubav!

Izabrali smo ljubav

Izabrali smo istinu srca svoga

Srce nam sada radosno tuče

Čuješ li ga kako tuče?

Srce nam sada radosno tuče

I ljubav novom snagom

Kroz žilice tjera

Ozdravilo je svako tijelo

Ozario se svaki um

Oslobođeno je srce

Novom snagom

Ispunilo ljubavlju

Svaki kutak

Lijepe naše

Svaku vlat

Svakog kukca

Našu zemljicu milu

I svijetle zvijezde na nebu

Sve što živi

Sve što jest

Sada slavi

Sad je živo

Sad je pravo

Jer čovjek

Naš čovjek voli!

Stella Levak

Back To Top