skip to Main Content

Subota, 18. srpnja 2020.

Ah, prelijepe li stvarnosti!

Prelijepe li stvarnosti u kojoj Čovjek živi!

Veličanstvena Zemlja je moj živi dom

Život vječni ja na njoj živim

Raj ispunjen Bogom i srećom

Ljubav meni u vječnost dana

Cijeli Svemir meni pripada

U njemu nove svjetove

ispunjene ljubavlju i srećom stvaram

Pjesma ljudske duše

Pjesma vječne radosti

širi se i odzvanja

beskrajem Božanske mašte!

Stella Levak

Back To Top