skip to Main Content

Utorak, 21. srpnja 2020.

Blagosti Božja!

Nježnosti Božja!

Ljupkosti Božja!

Dobroto Božja!

Hvala ti na tvojoj Ljubavi, Oče!

Hvala ti na tvome živome svijetu

koji za mene živi 

koji ne prestaje davati

koji zauvijek Čovjeka voljeti želi.

Darovi su tvoji

zemljo moja

živi dome moj

darovi Ljubavi veličanstvene!

Ruže su tvoje

usred zime

pupoljke roditi uspjele 

i sada se otvaraju pupoljci tvoji

otvaraju se u najljupkijemu buketu

pupoljci nježni

najnježniji

najljupkiji ikad.

Mekoća i nježnost kojom zračite

ruže mile

rječju se opisati ne mogu

samo duša osjetiti može

vaše ljubavi dar 

želju ljubavi vaše.

Mjesecima cvjetate

i radošću

dušu moju darujete

cvjetovi vaši

svakom cvatnjom sve veći i veći!

I boju ćete poput vrsnoga umjetnika zamiješati

i miris novim doživljajima obogatiti

sve što možete

pa i ono što moguće nije

učinit ćete

da mi svoju ljubav ukažete

da Čovjeka svoga

koji vas svim srcem voli

razveselite!

Čak i sada

kad mislila sam da zimskom je snu došao čas

raskošnim me buketom iznenadiste

kad mislila sam da ruža više i nema

pupoljaka našlo se još 

njih čak deset raznobojnih!

Sad se milom otvarate

Božanska nježnost utjelovljena

nježnost kakvu samo Bog, naš Otac

stvoriti može.

Gledam vas, ruže

i dušu svoju osjećam.

Gledam vas

i Boga, Oca svojega, vidim.

Jagode moje!

Usred zime vi još tijelo moje nahraniti želite!

Nikakve hladnoće

san zimski

niti mraz jutarnji

zaustaviti vas ne može!

Jer vi još

duboko u zimu

slatkim me svojim plodovima darujete!

Hvala ti na tvojoj Ljubavi, Oče!

Hvala ti na vječnome blagoslovu

tvoga živoga svijeta

koji za mene živi 

koji ne prestaje davati

koji zauvijek Čovjeka voljeti želi.

Stella Levak

Back To Top