skip to Main Content

Utorak, 7. srpnja 2020.

Danas

kao i svaki dan

nek’ je hvala i slava tebi Bože

Oče naš koji si beskrajan!

Darovi su tvoji veličanstveni i vječni!

HVALA

za život vječni!

HVALA

za vječnu sreću!

HVALA

za slobodu vječnu!

HVALA

za živu Zemlju i Svemir cijeli!

HVALA

na veličanstvenoj energiji Ljubavi!

HVALA

za misao koja stvara!

Blagoslovljeno je sve

što zauvijek darovao si

svome Sinu, Kćeri svojoj

Oče naš koji si beskrajan!

Stella Levak

Back To Top